Dienstverlening

Werkzaamheden

VBWA Accountants & Adviseurs richt zich op de werkzaamheden waarvoor een WTA (Wet Toezicht Accountantsorganisaties) vergunning vereist is, namelijk wettelijke controles. Onze doelgroep zijn de middelgrote MKB ondernemingen, welke op grond van de vereisten gesteld in het Burgerlijk Wetboek vallen onder de wettelijke controleplicht. Daarnaast is onze organisatie actief bij overige, onder de WTA vallende, controleopdrachten.

Opdrachtaanvaarding

VBWA wil cliënten optimaal van dienst zijn en zal de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden alleen aannemen op het moment dat VBWA de kennis en capaciteit beschikbaar is. Daarnaast wordt afgewogen of de cliënt past binnen de cliëntenkring van de organisatie. Door op deze wijze om te gaan met opdrachten, is voor de cliënt kwaliteit gewaarborgd.

Rapportering

Uitkomsten van de werkzaamheden worden gerapporteerd op de wijze zoals de wet en de daaruit voortvloeiende voorschriften voorschrijven. Daarnaast zal over de uitkomst van de werkzaamheden mondelinge toelichting gegeven worden. Doelstelling hierbij is om de uitkomsten van de werkzaamheden te koppelen aan aandachtspunten, waar het bestuur van de organisatie haar voordeel mee kan doen.